Geen Algemene Ledenvergadering mogelijk

Door de coronamaatregelen is het op dit moment niet mogelijk de jaarlijkse algemene ledenvergadering te organiseren. Om u toch op de hoogte te houden verwijzen wij u graag naar onze website ( https://ijsclubdemolenkolk.nl/alv-2020 ) waar u de jaarstukken 2019 kunt vinden. Wat betreft de bestuurssamenstelling is het zo dat Martin Nieuwenhuis aftredend en herkiesbaar en […]