ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN IJSCLUB DE MOLENKOLK OP

DONDERDAG 19 MEI 2022

Aan de leden van ijsclub De Molenkolk

Al twee jaar hebben we niet op de gebruikelijk datum in november onze algemene ledenvergadering (ALV) kunnen houden ivm Covid 19. In 2020 hebben we via een brief jullie laten weten dat Wim Peters zijn functie neerlegde en we na de benoeming van Marieke Kornegoor en Brigitte van Aalst in 2019 weer een bestuur van 9 personen hebben. Ook werden in 2020 de jaarstukken van 2019 en het verslag van de ALV op de website geplaatst. En is het besluit genomen om de contributie voor 2020-2021 niet te innen. De contributie voor 2021-2022 is wel geïnd en was gelijk gebleven. In verband met gewijzigde wetgeving hebben we onze statuten aangepast en deze staan ter vaststelling op de agenda. Hoewel niet op onze ijsbaan hebben we wel een paar dagen op natuurijs kunnen schaatsen. Aangezien we verplicht zijn om een ALV te houden (binnen een half jaar na het boekjaar) nodigen wij jullie nu uit om deze alsnog te houden op donderdag 19 mei 2022 om 20.00 uur in de Ieskeet aan de Toldijkseweg.

 

Hieronder de nodige documenten.

Agenda
ALV

Uitnodiging en Agenda

Verantwoording
ALV

Financiële verantwoording

Statuten IJSCLUB De Molenkolk

Statuten

Voorstel Statutenwijziging

Akte van wijziging

Aanmelden

Vul hieronder je gegevens in dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op over het lidmaatschap.