ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN IJSCLUB DE MOLENKOLK OP

DONDERDAG 17 November 2022
20.00 uur in de Ieskeet Toldijkseweg

Aan de leden van ijsclub De Molenkolk

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen

3. Rekening en verantwoording 2021-2022 en benoeming nieuw kascommissielid en een reserve lid.

4. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar: Jan Berns, Rowdy Willemsen, Martje Eggens-Postma en Marieke Kornegoor. Aftredend en niet herkiesbaar Brigitte van Aalst. Voorstel om Sophie Horstink te benoemen als bestuurslid.
Tegenkandidaten kunnen tot aanvang van deze algemene ledenvergadering schriftelijk worden voorgedragen door tenminste 10 leden.

5. Traditionele verloting

6. Vaststelling contributie 2022-2023.

7. Rondvraag en sluiting

Prijzen
Gezinskaart € 9,-
Na 17 november € 18,-

Persoonlijk lidmaatschap (voor 30 november 17 jaar of ouder): € 9,-
Na 17 november € 18,-

Dagkaarten niet-leden Kind € 2,-
Volwassenen € 3,-

Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij: Willy Rutjes Prins Bernardlaan 56 tel
0644362838 en Martje Eggens-Postma Kerkhofweg 10 tel 0575 451936

Hieronder de nodige documenten.

Agenda
ALV

Uitnodiging en Agenda

Notulen
ALV 2022

Notulen ALV 2022

Aanmelden

Vul hieronder je gegevens in dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op over het lidmaatschap.