Algemene ledenvergadering 2020

Door de coronamaatregelen is het op dit moment niet mogelijk de jaarlijkse algemene ledenvergadering te organiseren. Om u toch op de hoogte te houden verwijzen wij u graag naar de verschillende stukken hier op deze pagina.

Wat betreft de bestuurssamenstelling is het zo dat Martin Nieuwenhuis aftredend en herkiesbaar en Wim Peters aftredend en niet herkiesbaar is.
Het bestuur dankt bij deze Wim alvast voor zijn jarenlange inzet bij de ijsclub en uiteraard komen we, als de omstandigheden dat weer toelaten, nader terug op zijn afscheid.
Met het aantreden van twee nieuwe bestuursleden in 2019 bestaat ons bestuur ook na het afscheid van Wim uit het statutair vastgelegde aantal van 9. Verkiezing van een nieuw bestuurslid is derhalve niet nodig.

Mededelingen
ALV 2020

Geen ALV en bestuursamenstelling

Verantwoording
ALV 2020

Financiële verantwoording 2019

100ste Algemene ledenvergadering

Notulen 21 november 2019

Aanmelden

Vul hieronder je gegevens in dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op over het lidmaatschap.